อบรมทบทวนการใช้ปั้นจั่น Crane Re-Training

อบรมทวนปั้นจั่น ออนไลน์

อบรมทบทวนการใช้ปั้นจั่น

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ขั้นต่ำ 12 ชม. ตามกฎกระทรวงฯ มาแล้ว

หลักสูตรอบรมผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  4 ผู้

หลักการและเหตุผล

ในการอบรมเครน อบรมปั้นจั่น อบรมทวนการใช้ปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรม ผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ปี 2554 ได้มีการกำหนดให้มีการอบรมในหลักสูตรผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ 1.ผู้บังคับปั้นจั่น 2. ผู้ยึดเกาะวัสดุ 3. ผู้ให้สัญญาณกับผู้บังคับปั้นจั่น 4.ผู้ควบคุมการใช้

โดยแยกออกเป็น 2 หลักสูตรหลักคือ

1.ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นอยู่กับที่อื่น

  1. ปั้นจั่นหอสูง รถเรือ ปั้นจั่น

โดยต้องมีการอบรมทบทวน 3 ชม. เมื่อเข้าเงื่อนไขดังนี้

  1. ครบรอบ 2 ปี
  2. หลังจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

เนื้อหาในการอบรมทบทวน จะมีเพียงแค่ 2 หัวข้อคือ กฎกระทรวงฯที่เกี่ยวข้อง และ กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น โดยไม่ว่าจะผ่านการอบรมหลักสูตรอะไรมานั้น ก็ใช้หลักสูตรอบรมทบทวนเดียวกัน ไม่ได้แยกประเภทของเครน ของปั้นจั่นที่ใช้งาน

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม

  1. เพื่อเข้าใจกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับ ปั้นจั่น หม้อน้ำ ใหม่ล่าสุด ปี 2564 และข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อศึกษาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับปั้นจั่นในลักษณะและรูปแบบต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับการทำงาน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

          ผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นในหลักสูตรหลักเช่น 1.ผู้บังคับปั้นจั่น 2. ผู้ยึดเกาะวัสดุ 3. ผู้ให้สัญญาณกับผู้บังคับปั้นจั่น 4.ผู้ควบคุมการใช้ ทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นปั้นจั่นประเภทใดก็ตาม โดยมีใบเซอร์ยืนยัน

กำหนดการอบรม

กำหนดการ

เนื้อหาการอบรม

9.00 – 12.00

1.กฎกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง ปี 2564

2.กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น

 

อบรมทวนการใช้เครน ตามกฎหมายcrane re-training

อบรมทวนการใช้ทาวเวอร์เครน

อบรมทบทวนผู้ใช้งานปั้นจั่น

PDF

Download Course outline อบรมทวนการใช้ปั้นจั่น

สนใจอบรมติดต่อเราในช่องทางด่วนผ่านไลน์

โทรด่วน : 089-870-9778  คุณเจนจิรา

Email : janejira.c@craneprofessional.in.th