หลักสูตรออนไลน์ Lifting Plan

หลักสูตรอบรมทำแผนการยก Lifting Plan

หลักสูตรอบรมทำแผนการยก Mini Lifting Plan

การทำแผนการยก ฉบับมินิ คอร์สออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันในเรื่องของการยก โดยใช้เครน(ปั้นจั่น) มีการตระหนักถึงอันตรายมากขึ้น และได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อทำให้การยกในลักษณะต่างๆ มีความปลอดภัยมากขึ้น ได้มีการเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับเครน(ปั้นจั่น) หลักสูตรกลศาสตร์งานยก จะเพิ่มเติมความรู้ แนวทางการวิเคราะห์ ในหลายหัวข้อที่ยังไม่แพร่หลายมากในวงกว้างมาก่อนแก่บุคคลทั่วไป จุดประสงค์เพื่อให้บุคคลที่สนใจไม่ว่าจะเป็น จป.,วิศวกร,ช่างเทคนิค, ผู้วางแผน, ผู้บริหาร ได้เข้าใจในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับปั้นจั่นมากขึ้น  ซึ่งหลักสูตรการทำแผนการยก (Lifting Plan) นี้เป็นการวางแผน และระบุรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนทำการยก ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณหาน้ำหนักชิ้นงาน คำนวณการรับแรงสลิง การอ่านตารางการยก การเตรียมพื้นที่ สำหรับการตั้งรถ และอื่นๆ อีก เพื่อทำให้การทำงานกับรถปั้นจั่นมีความปลอดภัยมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการอบรม

  1. เพื่อให้สามารถคำนวณแรงที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่ใช้ผูกมัด ทำให้สามาถเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
  2. เพื่อให้สามารถอ่านค่าตารางการยก Load Chart และเลือกใช้เครนได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน
  3. เพื่อให้การคำนวณแม่นยำปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมาตรฐานของประเทศไทย

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

  1. จป. วิชาชีพ , จป.หัวหน้างาน, จป.เทคนิคขั้นสูง, จป.บริหาร
  2. วิศวกรเครื่องกล และ วิศวกรโยธา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการยกโดยใช้เครน
  3. ช่างเทคนิค, โฟร์แมน, หัวหน้างาน, Leader
  4. ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น ที่ผ่านการอบรมปั้นจั่น 4 ผู้ตามกฎหมายมา

กำหนดการ

เนื้อหาการอบรม วันแรก

10.00 – 11.00

1. อธิบายกฎกระทวงปั้นจั่นใหม่ล่าสุด ปี 2564 ที่เกี่ยวข้องการทำแผนการยก

2. ตารางเลือกใช้รถเครน สำหรับทำการยกแบบต่างๆ

11.00 – 12.00

3. การคำนวณเพื่อหาขนาด และเลือกใช้คานยก และ Pad Eye

4. วิธีเขียนรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ทำการยก ขนาด ตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วง

5. การหาอัตราส่วนของน้ำหนักที่จะยก กับพิกัดเครน

6. การใส่ข้อมูลในแบบฟอร์มทำแผนการยก

กำหนดการ

เนื้อหาการอบรม วันที่สอง

10.00 – 11.00

7. การแรงกดที่ขาเครนสูงสุด (Outrigger Reaction Force)

8. วิธีหาความสามารถในการรับน้ำหนักของพื้นที่รองรับเครน (Ground Bearing Pressure)

11.00 – 12.00

9. การหาขนาดแผ่นรองขาเครน (Crane Mat Size)

10. การคำนวณหาจุดศูนย์ถ่วงชิ้นงาน

11. การคคำนวณการยกเมื่อจุดศูนย์ถ่วง ไม่ได้อยู่ตรงกลาง (Unbalanced Load Lifting)

PDF

Download Course outline อบรม Mini Lifting Plan

สนใจอบรมติดต่อเราในช่องทางด่วนผ่านไลน์

โทรด่วน : 089-870-9778  คุณเจนจิรา

Email : janejira.c@craneprofessional.in.th

หนังสือคู่มืออบรมทำ Lifting Plan 1
เนื้อหาอบรม Lifting Plan 1
แบบฟอร์มทำแผนการยก Lifting plan
หนังสืออบรมทำแผนการยก 3
การคำนวณ Lifting Plan